GIDA GÜVENLİĞİ HEDEFLERİMİZ

Gıda Güvenliği Hedeflerimiz

 1. İşletme kapasite kullanım oranını %90’ın üzerinde tutmak
 2. Çalışanların gıda güvenliği yönetim sisteminin uygulanması bilincine sahip olmalarını sağlamak için yılda 25 saat/kişi eğitim almalarını sağlamak
 3. Firmamız bayi ve toptancılarının beklentilerini karşılamak için % 50’sine anket düzenlemek
 4. Müşteri memnuniyetini %90 ‘in üzerinde tutmak
 5. Ürün analiz sonuçlarının standarda uygunluğunda %100 doğruluk sağlamak
 6. Bayi ve toptancılarımızın %30 ‘unu depolama koşularının ürün güvenliği açısından denetlemek
 7. Personel hijyen denetimleri sonuçlarının uygunsuzluk oranının % 2’yi geçmemesini sağlamak
 8. İşletme sanitasyon denetimleri sonuçlarının uygunsuzluk oranının %2’yi geçmemesini sağlamak
 9. Piyasaya alternatif ürünlerle girerek rekabet gücümüzü artırmak
 10. Tüm çalışanlarımızın Hijyen Sertifikasına sahip olmasını sağlamak.
 11. Ürün izlenebilirlik sisteminin dijital altyapıyla desteklemek.