HAKKIMIZDA

Kuruşundan Günümüze

100 yılı aşan hikayemiz

^
1881

Kuruluş

Saffet Abdullah markasının hikâyesi, Abdullah Efendi’nin Osmanlı-Rus savaşı nedeniyle Kırım’dan İstanbul’a gelerek Bekir Efendi adında yaşlı bir güllaç ustası ile beraber Topkapı sarayında Güllaç dökmesiyle başlar. Bekir Efendi’nin vefatından sonra Abdullah Efendi, Büyük Saray Meydanı’nda un ve nişasta yapımı için değirmen, güllaç dökmek içinse kömür ocaklarının yapımını tamamlar (1881). Şimdiki Zeytinburnu ve Edirnekapı bölgesinde yetiştirdiği buğday ve mısırları kullanarak değirmeninde ve taş dibeklerde un ve nişasta yapar. Kömür ateşinde ısıttığı tavalarda tek başına saraya güllaç dökmeye devam ederek “Saray’ın Güllaççısı” unvanını alır.

^
1900

Eminönü

1900 yılında Eminönü’nde Mısır Çarşısı yanında, bir girişi Eminönü meydanına diğer girişi Taşçılar caddesine açılan Nafia Han’da dönemin ticari kayıtlarında No: 3’te “Uncu Abdullah” olarak kayıtlı dükkânında güllaç, mısır ve buğday unu ve nişasta gibi ürünlerinin satışına başlar ve yaklaşık 40 yıl süreyle işini başarı ile devam ettirir.

^
1921

Tekalifi Milliye ve Haşime Hanım Yılları

1921’de “Tekâlif-i Milliye Emirleri” çerçevesinde, bu kararlara katılım için Abdullah Efendi değirmenini ve at arabasında kullandığı atlarını, at arabasını un ve gerekli malzemeyi Milli Mücadele’nin emrine vermiştir. Zor şartlar altında eşi Haşime Hanım ve en küçük oğlu Saffet ile ticari faaliyetini sürdürerek mücadeleye devam etmiştir. 

^
1926

Saffet (Arseven) Efendi

 

Birinci Dünya Savaşı sebebiyle ülkenin ekonomik durumu ve piyasalar çok zor şartlar altındadır. Saffet Efendi (sonradan soyadı kanunu çıkınca “Arseven” soyadını alır) bu şartlar altında işini ve baba mesleği güllaç üretimini Sur İçi’nde Şehremini/Büyük Saray Meydanında devam ettirir.

1930 yılında Eminönü Asma Altı Cad. No: 4’te daha merkezi konumlu bir dükkân satın alarak iş yerini buraya taşır.

1956-57 yıllarında o bölgede Amerikan/ Marshall yardımları olarak bilinen finansal destek sonucu başlatılan büyük istimlak hareketi nedeniyle iş yerlerii istimlak edilir. Geçici bir süre için yakındaki henüz istimlak edilmemiş olan iİplikçi Ferit Altıoğlu Hanı’na taşınan Saffet Arseven 1,5 yıl sonra yine istimlak nedeniyle buradan da ayrılmak zorunda kalır.

^
1959

Saffet Kollektif Şirketi
Saffet Arseven ve Oğulları

1959 yılında işletme 75354 sicil no ile İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı hale gelmiş, “Saffet Kollektif Şirketi-Saffet Arseven ve Oğulları” adını almıştır. Saffet Efendi’nin 1969 yılında iş hayatından ayrılmasından sonra iki oğlu işleri devralmıştır. İşlerin dikkatli şekilde paylaşılması, oğullarının mütevazı yaşam standartları içinde işi üstlenmeleri ve işe sarılmaları sonucu işletme giderek kendi alanında ismi daha çok duyulan ve güllaç üretimi ile özdeşleşen bir marka haline gelmiştir.

^
1969

İlhan ve Yalçın Arseven kardeşler
dönemi

1969 yılında iki kardeş satış faaliyetlerinin devamı için Eminönü Gıda Sitesi Tuzcular Sokak No: 46’ya taşınırlar. Eminönü’nde Zindan Han’ın yanındaki bu dükkan 1984 yılında istimlak edilince, yaklaşık 1,5 yıl süreyle birçok esnaf gibi üretim dışındaki satış faaliyetlerini açık alanda sürdürmek zorunda kalmışlardır.

1986 yılı başlarında İstanbul/Rami Gıda Sitesi G Blok, No: 30’a taşınarak bu adresi şirket merkezi olarak belirlemişlerdir.

^
1980'ler

4. Kuşak iş başında

 

1980’li yıllardan itibaren firma faaliyet ve yönetimine, 4. kuşak olan ve çocukluk çağlarından beri güllaç üretimi ve satışı ile iştigal ederek aynı zamanda yükseköğrenimlerini de tamamlayan Gürsel ve Erdal Arseven katılmıştır.

Bu katılım ile işletmenin tüm faaliyetlerinde modernleşme ve entegrasyon süreci ivme kazanmış, kurumsallaşma ve dışa açılma daha da artmıştır.

^
1987 - .....

Yatırımlar ve Gelecek

1987 yılında Büyük Saray Meydanı Caddesi-Şehremini’de Abdullah ve Saffet beylerin kurduğu yapı düzenleme görmüştür. Şehremini’deki kuruluş yeri zaman içerisinde birçok değişikliğe uğramasına rağmen kısmen muhafaza edilmiş olup bu mekânda kısmi üretim ve satış faaliyeti devam etmektedir.

2010 yılında şirketlerin ileriye dönük planlaması dahilinde 2700 m2 kapalı alana sahip Bursa-Orhangazi, Marzim Fabrikasının yapımına başlanmış ve 2016 yılında faaliyete sokulmuştur.

Saffet Abdullah, 1,5 asra yaklaşan deneyimiyle tüm Türkiye’ye ve dünyaya güllaç üreten bir ailedir. Faaliyet gösterdiği her yerde iş modelini sürdürülebilirlik temelinde planlayarak, geleneğinde bulunan tasarruf, üretim, girişimcilik, yenilikçilik ve yaratıcılığı toplumla paylaşabilmek için projelere destek vermektedir. Böyle bir tarihsel mirası sürekli kılmak, standart oluşturup yol açmak, değerler oluşturabilmek için toplumsal yatırım anlayışına sahiptir. Faaliyetinin olduğu her yerde kurumsal sorumlulukla hareket etmekte; iş ortakları, müşterileri ve çalışanlarıyla güveni tesis eden kalıcı ilişkiler kurmaktır. Topluma karşı sorumluluğunu daima yerine getiren bir kurum olma gayretindedir. Osmanlı-Türk Mutfağının nadide değerlerini yeni nesillere ve tüm dünyaya tanıtabilmeyi hedefler. Yetişen nesillere geleneksel lezzetleri tanıtabilmenin en iyi yolunun, onların hafızalarında ve damak tatlarında yer etmek olduğunun bilinciyle sosyal projelerin içinde yer almaya devam eder.

Saffet Abdullah bu bağlamda, bir ticari faaliyetin çok ötesinde önemli bir Osmanlı-Türk geleneğini ve kökeni çok eskilere dayanan bir beslenme kültürünü kaybolmadan ve bozulmadan günümüze taşıyan, toplumumuza ve kültürümüze mal olmuş önemli bir köprü vazifesi gördüğüne inanmakta ve bu bilincin getirdiği sorumluluk içerisinde davranmaya özen göstermektedir.

Vizyonumuz

Kuruluşumuzun tüm süreç yönetimlerine olduğu gibi, iktisadi ve endüstriyel ilişkilerimize de ”Güncel Tümleşik Kalite Yönetimi” anlayışını fonksiyonel biçimde entegre ederek ilerliyoruz. Bu vizyon çerçevesinde, coğrafyamızın, tarih ve kültürümüzün kadim simgesi olmuş geleneksel ürünlerimiz ile tüm hedef pazarlarda ülkemizi temsil edebilme bilinç ve sorumluluğunu taşıyoruz. Alametifarikamız olan markamızın, ülkemiz ve dünya ölçeğinde aranılan, güven duyulan, sürekliliği olan konumunu koruyup geliştirmeyi amaçlıyoruz.  Üretim kapasitesi,  büyüme ve modernleşme süreçlerinde, ürünlerimizin geleneksel ruhunu ve özelliğini muhafaza  etmeyi hedefliyoruz.

Misyonumuz

Modern üretim teknolojilerini sürekli izleyerek, geleneksel
ürün performansımızı özüne sadık kalarak geliştirmek.
Ürünümüzün alışılagelmiş dönemsel talebini geniş zaman dilimlerine yaymak, rekabet ve finansal kaygılardan uzak kaliteli ürünleri genç nesillere ve dünyaya tanıtma sorumluluğu ile devam eden  bir  kurum olabilmek. Tedarikçilerimiz, iş arkadaşlarımız ve toplumumuz ile kaliteli üretim, ilkeli satış uygulamaları ve güven tesis eden iletişim biçimini sürekli kılmak.